Fossile brændstoffer

Olie, kul og gas

Picture
Olie, kul og gas kalder man også for fossile brændstoffer, fordi de engang for lang tid siden, var levende planter eller dyr. Det er meste olie og kul, der kommer af de levende dyr og planter, for gassen dannes med tiden når dyrene (eller planterne) har ligget længe. Mens det ligger der og forvandler sig, kommer der en masse jord på med tiden, og efter millioner af år, kan vi finde olien, hvor dyrene eller planterne har ligget i lommer i jorden eller under havbunden. Men det kræver meget bore-arbejde at få det op af jorden. Nogle gange er der med tiden kommet vand over olien, så man skal have bygget store boreplatforme, for at komme til at bore. Olie, kul og gas er de vigtigste energikilder i Danmark i dag.

Når de fossile brændstoffer er blevet tilgængelige, brænder vi dem af i store kraftværker, som sender energi ud til alle byerne i form af varme og strøm. Fordelen ved dette er, at vi har et veletableret system, som fungerer godt, men ulempen er, at fossile brændestoffer forurener blandt andet med CO2 udslip.